Σας ενημερώνουμε ότι ο Συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια του Δήμου Ιλίου θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από την Τρίτη 6/6/2023 λόγω διενέργειας εσωτερικών διαδικασιών.
Θα ενημερωθείτε εκ νέου για την ημερομηνία επαναλειτουργίας του.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132030036
Διεύθυνση Κοινωνικής Υγείας και Προστασίας του Δ. Ιλίου